WERELDNIEUWS IN DE KLAS, EEN UITDAGING

Nieuwsfeiten zijn als vissen in de wereldzeeën. Het nieuwsnet vist er maar een klein deel van op. De rest verdwijnt door de mazen van dat net.

Nieuws uit de westerse wereld ontsnapt zelden, hoe triviaal ook: ondergelopen kelders in Nederland of sneeuw op de rails beheersen dagenlang het nieuws. En bij een vliegtuig- of busramp gaat het in de eerste plaats toch over het aantal Nederlandse slachtoffers.

Onze verslaggevers en correspondenten zitten vooral in de grote westerse steden en veel minder in het Zuiden: Afrika, Azië, de Arabische wereld en Latijns-Amerika. En ons nieuws komt zelden van niet-westerse persbureaus en journalisten.

 

Bij een grote uitslaande 'brand', zoals in Fukoshima of Libië, krijgt de verslaggever versterking. Zolang het duurt, want de volgende uitslaande brand is alweer aanstaande.

In de kranten en de journaals gaat het zelden over de achtergronden, over de gevolgen voor mensen, over wat wij ermee te maken hebben.

Dat nieuws over en uit het Zuiden bereikt ons slecht.

Daarbovenop slagen De tv-journaals en de kranten er slecht in jongeren te bereiken. De doelgroep valt uitéén in verschillende culturen, oriëntaties, ideeën en kleuren. Jongeren herkennen zich steeds minder in de diverse nieuwsmedia.

 

Tot zover  het probleem, nu de oplossing! Zie onder.

press

 NIEUWS, MAAR DAN ANDERS: EEN ACTIEKRANT
NIEUWS bereikt jongeren slecht én het gaat maar zelden over ‘het Zuiden’ en wat wij daar mee te maken hebben.

ANDER NIEUWS brengt juist dat, in een speciale uitgave voor het onderwijs. ‘Anders’ omdat we de overtuiging hebben dat jongeren wel geïnteresseerd zijn als het nieuws meer op hun maat is gesneden, ook als het ver-van-hun-bed is.

ANDER NIEUWS is een multimediaal vehikel voor grote nieuwsonderwerpen uit het Zuiden en rond ontwikkelingssamenwerking en wereldburgerschap, gericht op jongeren in de onderbouw van vmbo, havo en vwo in de leeftijd van 12-15 jaar.

ANDER NIEUWS  wil dat leerlingen nadenken over het gebrachte nieuws, dat ze empathie ontwikkelen, zich afvragen wat ze er zelf van vinden én zo mogelijk actie intro ondernemen.

Het nieuws moet ze raken en ze moeten er 'iets mee kunnen'. ‘Ander Nieuws’ is een actiekrant die de jongeren oproept zich betrokken te tonen.

 

alternative_news

 

 ANDER  NIEUWS

‘Ander Nieuws’ brengt wereldthema’s op het terrein van duurzame ontwikkeling, milieu, mensenrechten, verdelingsvraagstukken of oorlog & vrede. Elke editie bestaat uit concrete en direct inzetbare (werk)bladen:

  • Instaptoets          10 meerkeuzevragen
  • Snack News         de belangrijkste feiten (A4 dubbelzijdig)
  • Slow News           de achtergronden van de gebeurtenissen (A4 dubbelzijdig)
  • Human Interest    de weerslag van het nieuws op het leven van mensen (A4 dubbelzijdig)
  • Website              met aanvullende informatie en downloads
  • Take Action         Actieblad: waar sta jij voor en wat kun je doen? (A4 dubbelzijdig)
  • Eindtoets             10 meerkeuzevragen
  • Handleiding         informatie voor de docent (A4 dubbelzijdig)


A
NDER NIEUWS

Het begint met registratie op de website! We willen van u als docent graag een naam en een e-mailadres. Niet om u eindeloos te spammen, maar wel om zicht te krijgen op het gebruik én om u te vragen aan de evaluatie mee te doen. Op de homepage van Ander Nieuws vindt u de registratieknop. In ruil voor registratie krijgt u toegang tot wat verborgen blijft voor uw leerlingen: de toetsen en de handleiding.

DE TOETSEN, SNACK NEWS, SLOW NEWS & HUMAN INTEREST

De Instaptoets geeft inzicht in het beginniveau van de leerlingen. Wat weten ze al over het onderwerp? Hebben ze al een eigen mening?

De eindtoets vraagt naar dezelfde onderwerpen én informeert nadrukkelijk in hoeverre de leerlingen een verband leggen met hun eigen leven en of ze bereid zijn om hun gedrag aan te passen? De eindtoets toetst dus niet alleen hun kennis en hun mening, maar vraagt ook naar hun handelingsbereidheid. Na afloop kunnen beide toetsen naast elkaar worden gelegd voor de evaluatie, maar eventueel ook voor een klassikale nabespreking.

De stof zelf is zo aantrekkelijk mogelijk, overzichtelijk én kort gebracht op drie bladen: Snack News, Slow News & Human Interest. Aanvullende informatie en beeldmateriaal vindt u tenslotte op de website.

TAKE ACTION

‘Ander Nieuws’ probeert jongeren zo ver te krijgen dat ze een standpunt innemen en dat zo mogelijk ook uitdragen. Of zoals we op het actieblad ‘Take Action’ aangeven: “Kom voor je mening uit! Probeer mensen enthousiast te maken. Maak een spandoek. Organiseer een debat of filmavond. Ga langs de deuren.” Niet voor niets is de ondertitel van ‘Ander Nieuws’: actiekrant voor wereldburgers.

We hopen dat u de leerlingen ertoe aanzet om in ieder geval een artikel te schrijven waarin ze hun mening weergeven of, nog beter, waarin ze verslag doen van hun actie.