ja_mageia

Stellingen PDF Afdrukken E-mailadres

the great debateVoor een goed debat heb je goede stellingen nodig. Alleen over een goede stelling kun je debatteren. Een goede stelling voldoet aan de volgende eisen:

  • De stelling biedt gelijke kansen aan voor- en tegenstanders, zodat er goede argumenten voor en tegen de stelling zijn te bedenken.
  • De stelling bestaat uit één zin, zonder bijzinnen.
  • Het is meteen duidelijk waar de stelling over gaat.
  • De stelling is positief geformuleerd.
  • De stelling is nooit een vraag.
  • De stelling bevat geen argumenten.
  • De stelling bevat bij voorkeur geen ontkenning (niet, nooit en dergelijke), dit om verwarring te voorkomen.
  • De stelling is niet in zichzelf tegenstrijdig.
  • De stelling is ondubbelzinnig geformuleerd.

Debatteren hoeft niet alleen maar een serieuze zaak te zijn. Een goede debatstelling kan best ludiek verwoord zijn. Een speelse stelling werkt vaak heel motiverend.