Aanwijzingen
Het is de bedoeling dat de leerlingen in deze opdracht globaal terughalen wat ze in de afgelopen lessen over globalisering hebben gelezen en gezien. De opdracht nodigt ze uit na te denken over verschillende opvattingen inzake globalisering. Het gaat niet zozeer om voor of tegen, dat zou vrij onzinnig zijn. Het gaat meer om de inschatting van positieve en negatieve effecten. Wat is er goed aan een steeds vrijer verkeer van mensen, goederen, geld en ideeën over de wereld? En waar heeft het negatieve effecten? En zijn de grenzen wel weggevallen of is dat maar deels zo? Het lijkt er op dat het vrije verkeer van mensen in de afgelopen decennia eerder afgenomen is dan toegenomen.


Het is ook niet zo belangrijk dat de leerlingen een heel coherente visie hebben op het begrip globalisering, zo dat al zou kunnen in teamverband. Het is van meer belang dat ze zicht krijgen op de complexiteit ervan. Met de simpele vaststelling dat de wereld een dorp geworden is, kom je niet veel verder. De collage op de Abri-poster zou daaraan uitdrukking moeten geven.