A+ A A-

Scherm 2: El Niño, La Niña en de klimaatverandering

Het is nog steeds moeilijk te voorspellen of en wanneer de wind boven het westelijke deel van de Stille Oceaan naar het westen draait, uit die hoek blijft waaien en een nieuwe El Niño in gang zet. Maar geleerden zijn steeds beter in staat vast te stellen of een El Niño is begonnen en zo ja, hoe krachtig die zal worden.

Toch kunnen ze zich daarin flink vergissen. In 2014 bijvoorbeeld werd een sterke El Niño voorspeld. Die bleef uit en niemand verwachtte in 2015 een sterke El Niño. Die kwam er wel.

Ook vermoeden wetenschappers dat er al miljoenen jaren lang El Niño’s en La Niña’s zijn geweest. Ten slotte hebben ze opgemerkt dat El Niño de temperatuur wereldwijd iets doet stijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1998. Hoe krachtiger de El Niño is, hoe groter die stijging van de wereldwijde temperatuur. Tijdens een El Niño is de stijging altijd hoger dan het jaar daarvoor. Na verloop van tijd daalt de temperatuur wereldwijd iets. Een La Niña doet de temperatuur wereldwijd iets dalen. Hoe krachtiger de La Niña is, hoe groter de daling van de wereldwijde temperatuur. In 2008 bijvoorbeeld zorgde een krachtige La Niña voor een duidelijk lagere temperatuur dan de jaren ervoor en erna. Na verloop van tijd stijgt de temperatuur wereldwijd weer iets. El Niño en La Niña hebben dus invloed op de temperatuur op aarde en daarmee op het klimaat wereldwijd.

De gemiddelde wereldtemperatuur, met afwijkingen ten opzichte van normaal (0-lijn)

De gemiddelde wereldtemperatuur, met afwijkingen ten opzichte van normaal (0-lijn) Kijk naar de grafiek en beantwoord dan de vragen:

  1. Wanneer is de aarde duidelijk sneller gaan opwarmen? 
  2. Welk patroon vind je in de El Niño’s terug?