A+ A A-

Scherm 7: eindopdracht - inzamelingsactie

rodekruis7244Je weet nu wat El Niño is en je kent de gevolgen, onder meer voor Afrika. Jullie gaan met die kennis aan de slag door een inzamelingsactie op touw te zetten tegen de dreigende hongersnood in Afrika. De opbrengst hiervan gaat naar het Nederlandse Rode Kruis, gironummer 7244 (het IBAN-nummer is NL19 INGB 0000 0072 44). Kijk eerst naar deze film van het Nederlandse Rode Kruis.

 

Lees deze aanwijzingen om ervoor te zorgen dat je actie een succes wordt. Daar heeft Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, het een en ander over gezegd tijdens een uitzending van het NOS Radio 1 Journaal: “Er moet duidelijk worden gemaakt dat als we niet ingrijpen, dat zich dan een enorme ramp voltrekt. Het belangrijkste is dat heel veel mensen moeten weten dat er iets vreselijks aan de hand is met de enorme droogte.”

Het is niet voldoende om beelden te tonen van deze droogte en de gevolgen ervan, want: hoeveel succes de actie heeft, “hangt helemaal af van hoeveel informatie er wordt gegeven en hoeveel beelden er van noodsituaties worden getoond.”  De citaten zijn afkomstig van de webpagina 'Rode-Kruisactie voor Afrika valt of staat bij media-aandacht'.

Nu aan de slag!
Eerst spreken jullie met jullie docent af op welke dag de hele klas een inzamelingsactie gaat voeren tegen de dreigende hongersnood in Afrika en wat voor actie jullie gaan voeren. Wordt het bijvoorbeeld een markt voor tweedehands spullen, gaan jullie taarten bakken en verkopen of een veiling houden, of wordt het heel iets anders?
Daarna deelt je docent de klas in vier groepen in:

  • Groep I verzamelt beeldmateriaal over de hotspot Ethiopië. Dat materiaal moet laten zien hoe nijpend de situatie is in Ethiopië en de andere gebieden in Afrika waar door de droogte een hongersnood dreigt uit te breken. Van dat materiaal maakt de groep op de dag van de actie een tentoonstelling in de klas.
  • Groep II ontwerpt een pakkende poster om de aandacht van leerlingen in andere klassen en mensen van buiten school op deze dreigende ramp te vestigen. Op deze poster moet duidelijk worden gemaakt dat deze ramp de mensen, die in de door droogte getroffen gebieden wonen, overkómt. Je kunt niemand in of buiten die gebieden de schuld geven van deze ramp. Vermeld op de poster waar en wanneer de inzamelingsactie zal plaatsvinden. Vermeld ook het IBAN-nummer van het Rode Kruis waarop mensen die de poster zien alvast een bijdrage kunnen storten. Print van de poster meerdere exemplaren en hang die op in en buiten school op plekken waar veel mensen komen (bij een winkelcentrum bijvoorbeeld).
  • Groep III ontwerpt een webpagina met dezelfde informatie als op de poster en zet die online.
  • Groep IV zoekt contact met redacties van wijk-aan-wijkbladen in de gemeente waar je school staat om de aandacht te vestigen op de dreigende ramp en de noodzaak om actie te ondernemen tegen de dreigende hongersnood.
  • Als je alle aanwijzingen van professor Schuyt goed volgt, wordt de actie ongetwijfeld een groot succes.