A+ A A-

Vooraf - Leerdoelen

leerdoelDeze les gaat over de weersverschijnselen El Niño en La Niña en de relatie tussen deze verschijnselen en de klimaatverandering. De enorme gevolgen van Super El Niño 2015/2016 voor natuur, mens en dier op drie zogenaamde ‘hotspots’ komen uitgebreid aan bod en jullie sluiten de les af met een inzamelingsactie ten behoeve van het Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode Kruis is op 2 mei 2016 een inzamelingsactie gestart om een dreigende hongersnood in Afrika af te wenden. De ramp is één van de gevolgen van El Niño.

Aan het eind van deze les:

  • Kun je uitleggen wat El Niño en La Niña zijn. 
  • Weet je welke relatie er is tussen de klimaatverandering en El Niño/La Niña. 
  • Weet je dat een El Niño grote gevolgen kan hebben voor de natuur (extreme droogte of extreme regenval), dier en mens (voedseltekorten, hongersnood, wateroverlast, bosbranden, ziektes).
  • Weet je dat op elk van de drie hotspots (Paraguay, Ethiopië en Indonesië) El Niño verschillende gevolgen heeft. 

Kun je je inleven in mensen in Afrika die zwaar getroffen worden door hongersnood ten gevolge van El Niño en wordt je opgeroepen om je empathie om te zetten in een concrete actie.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:

  • El Niño
  • Super El Niño
  • La Niña
  • Zikavirus
  • Rode Kruis