A+ A A-

Scherm 4: Lagerhuisdebat

“Belastingplichtigen die zich van agressieve structuren bedienen, negeren de grenzen van de geest van de wet. Een verantwoord zoeken naar de fiscaal voordeligste weg blijft binnen deze grenzen. Binnen de geest van de wet is daarvoor nog voldoende ruimte. Kortom: fiscale ethiek is in dit opzicht een kwestie van maathouden.” aldus Prof. mr. R.H. Happé tijdens zijn afscheidscollege aan de Universiteit van Tilburg als hoogleraar belastingrecht (mei 2011). Belastingontwijking is niet onwettig, maar kan indruisen tegen de geest van de wet. De wetgever heeft de regels anders bedoeld dan ze door de belastingontwijker worden geïnterpreteerd. Steeds meer mensen vinden dat belastingontwijking moet worden bestreden. Liefst met alle landen samen omdat belastingontwijking over landsgrenzen gaat. Dat heb je in de fragmenten uit ‘De Wereld Draait Door’ kunnen zien.

Wat vind jij er zelf van?

Daar ga je over nadenken en je geeft je mening in een Lagerhuisdebat. Aan het debat doen vier leerlingen mee. Je docent benoemt een vijfde leerling tot moderator van het debat. Die zorgt ervoor dat het debat ordelijk verloopt en dat alle debaters voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven en te onderbouwen.

De leerlingen die het debat voeren, krijgen de volgende rollen:

  • Een rijke die geld heeft weggezet in een belastingparadijs.
  • Een burger zonder vermogen met een baan en een laag inkomen waar de inkomstenbelasting automatisch van wordt ingehouden.
  • Een lid van een politieke partij die vindt dat belastingontwijking moet worden aangepakt.
  • Een lid van een politieke partij die vindt dat de overheid niet mag ingrijpen in het geldverkeer door deze praktijk aan te pakken.

Uitgangspunt van het debat is de volgende stelling:

Mensen en bedrijven hebben de morele plicht om belasting te betalen in het land waar ze zijn gevestigd.

Jullie proberen tot overeenstemming te komen over de vraag of de Nederlandse regering samen met die van andere landen of desnoods alleen het ontwijken van belasting moet aanpakken.

Werkwijze:

Je docent deelt de klas in vier groepen in. Iedere groep krijgt één van de vier invalshoeken die hierboven zijn genoemd. Iedere groep bereidt het debat voor en wijst de persoon aan die aan het debat deelneemt. Daar krijg je ½ les de tijd voor.
Tip: wil je nagaan hoe je een debat moet voeren, lees dan de uitleg op http://www.cmo.nl/vnarena-vob/arsenaal/debat

Klaar? De vier vertegenwoordigers van de groepen houden onder leiding van de moderator het debat over de stelling. Dat debat duurt ½ les. Voor de overige leerlingen geldt: mocht je vragen hebben tijdens het debat, stel ze dan gerust aan de deelnemers van het debat.

Succes ermee!