ja_mageia

Bron: voedselbanken

voedselbankWie na aftrek van alle vaste lasten zoals huur, gas, water, elektriciteit, verzekeringen, enz., minder dan € 175 per maand overhoudt om aan voeding en kleding te besteden, komt in aanmerking voor steun van de voedselbank. Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon, dan kan bij dit bedrag € 60,- voor elke extra volwassene en € 25,- per kind ( 0 t/m 12 jaar) of € 50 ( 13 t/m 18 jaar) worden opgeteld.

Neem een gezin van twee ouders en drie kinderen in de leeftijd van 10, 13 en 15 jaar. Het basisbedrag is € 175. Voor de tweede volwassene komt daar € 60 bij. Voor de twee kinderen ouder dan 12 jaar mag € 50 per kind worden bijgeteld en voor het jongste kind nog eens € 25.
Opgeteld: 175 + 60 + 100 + 25 = 360. Als dit gezin alle vaste lasten heeft betaald en minder dan deze € 360 overhoudt, komt het in aanmerking voor een voedselpakket van de Voedselbank.

Voedselbanken zijn een groot succes in heel Nederland. Ze zijn sinds de oprichting in 2003 explosief gegroeid. Om allerlei redenen hebben steeds meer huishoudens moeite om rond te komen. Inmiddels zijn duizenden gezinnen aangewezen op de hulp van de Voedselbank. Voedselbanken zijn daarmee de graadmeter van de armoede in Nederland.

Voedselpakketten