ja_mageia

De VN


millenniumdoelen

De Verenigde Naties hebben bestrijding van armoede hoog op de agenda staan. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Millenniumverklaring die ze in 2000 hebben opgesteld. Het is een lijst met acht doelen die in 2015 moeten zijn gehaald. Het terugdringen van armoede (een wereld zonder honger) staat bovenaan de lijst.
Ook houden de VN ieder jaar op 17 oktober de Dag tegen de Armoede. Daarmee vragen ze extra aandacht voor armoede en de bestrijding ervan.

Ten slotte hebben de VN een bureau dat UNDP heet. Dat staat voor United Nations Development Program. In het Nederlands is dat: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.
undp
Het UNDP steunt vooral ontwikkelingslanden, landen waar de armoede wijdverbreid is. Het steunt ook organisaties die microkredieten geven, kleine leningen aan arme mensen. Die mensen kunnen daarvan bijvoorbeeld een eigen bedrijfje beginnen.

Maar het UNDP doet ook andere dingen.

- Het probeert ervoor te zorgen dat landen een democratisch bestuur krijgen. Dat wil zeggen dat daar niet één persoon of een kleine groep de baas is, maar dat iedereen inspraak bij dat bestuur krijgt.
- Het geeft hulp aan gebieden die getroffen zijn door een orkaan, aardbeving of andere ramp.
- Het helpt landen vervuiling van water, bodem en lucht te bestrijden en om aan meer en schonere energiebronnen te komen.

Het UNDP heeft speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen zijn in veel landen over de hele wereld achtergesteld en vooral zij moeten een beter bestaan krijgen. Dat is voor henzelf natuurlijk een vooruitgang, maar als vrouwen het beter krijgen profiteert daar de hele samenleving van.