ja_mageia

Bron: feiten
  • In de jaren negentig van de vorige eeuw verlieten 840 van de 1.200 mensen in Zimbabwe met een medische opleiding hun land.
  • In Groot-Brittannië hebben zich tussen 2001 en 2004 ongeveer 40.000 verpleegkundigen geregistreerd, voor het merendeel afkomstig uit de Filippijnen, Zuid-Afrika, Australie en India.
  • Volgens het ministerie van gezondheid van Kenia worden jaarlijks 600 artsen opgeleid in openbare ziekenhuizen. Van hen gaat 90% in het buitenland werken.
  • Er zijn 57 landen ter wereld met een tekort aan medici: in totaal gaat het om 2,4 miljoen dokters, verpleegkundigen en verloskundigen.
  • In Zambia zijn er gemiddeld 7,5 artsen per 100.000 inwoners, in Kenia 4,5 en in Malawi slechts 2,2. Ter vergelijking: in Nederland hebben we gemiddeld 50 artsen per 100.000 inwoners.
  • Dit zijn gemiddelde cijfers. De meeste artsen en verpleegkundigen vestigen zich in de grote steden. Op het platteland en in de sloppenwijken, waar de meerderheid van de bevolking woont, zijn nauwelijks zorgverleners aanwezig.

(http://www.kansopgezondheid.nl)