ja_mageia

De VN
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) van de VN zet zich op allerlei manieren in voor het verbeteren van de gezondheidssituatie van mensen in ontwikkelingslanden. Samen met andere (VN-)organisaties probeert ze ziektes als diarree, malaria, hiv/aids en tbc tegen te gaan. Een onmisbare schakel hierbij zijn de gezondheidswerkers: artsen en verpleegkundigen. Artsen zijn degenen die een diagnose moeten stellen en medicijnen kunnen voorschrijven. Verpleegkundigen zijn hard nodig om zieken te verplegen en voorlichting te geven.

verpleegkundigen

Het opleiden van artsen en verpleegkundigen kost veel geld. Door de braindrain  gaan niet alleen deze investeringen in de gezondheidszorg verloren, maar worden ook meer mensen ziek dan nodig is en overlijden er onnodig mensen omdat ze niet (op tijd) geholpen konden worden.
De WHO spreekt Westerse landen erop aan om hun tekorten aan geschoolde gezondheidswerkers niet op de Derde Wereld af te wentelen.