ja_mageia

Goed en fout hout

De meeste mensen denken niet graag aan de langetermijneffecten van hun gedrag. Jij gaat toch ook liever nu gamen of msn'en in plaats van leren voor die toets? En liever nu drie keer per week een patatje in de pauze dan de droge boterhammen van mama. Die hartaanval komt later wel.

een filmpje om in de stemming te komen

Ook in ontwikkelingslanden zie je dat denken op korte termijn vaak terug. Om de armoede te bestrijden zijn de inwoners van die landen op zoek naar bronnen van inkomsten. Eén van de mogelijkheden die ze zien, is het kappen van (een deel van) hun bossen. Met de export van het hout is veel geld te verdienen.  
Het hout wordt onder andere naar Nederland geëxporteerd. Het ene stuk bos na het andere gaat tegen de vlakte. Het geld stroomt binnen.

Maar houtkap kan op de lange duur negatieve gevolgen hebben. Aan jullie de taak om uit te zoeken welke.

Opdracht:
Zoek uit welke negatieve effecten kunnen optreden als grote stukken bos worden gekapt. Schrijf daarover een kort artikel (max. 1 A4). Neem, als dat mogelijk is, ook een paar zinnen op over verantwoord hout kappen, hoe doe je dat? Succes.