ja_mageia

Wat doen de VN?

Ook de Verenigde Naties maken zich zorgen over de bossen op aarde.

  • In snel tempo maken bossen plaats voor akkers en weilanden, mijnen, fabrieken en woonwijken.
  • Bedrijven kappen bossen omwille van het hardhout dat ze in rijke landen voor veel geld verkopen.
  • Mensen, die een stuk grond willen hebben om er gewassen op te telen, branden stukken bos af.

Daarom ondernemen de VN actie om de bossen die er nog zijn, te beschermen.

  • 22 mei is uitgeroepen tot de Dag van de Biodiversiteit. Biodiversiteit betekent: rijkdom aan soorten planten en dieren.
  • Ook maken ze het Verdrag van de Biodiversiteit. Landen die dit verdrag ondertekenen, beloven hierbij ervoor te zorgen dat planten en dieren beschermd worden, vooral in gebieden waar veel soorten bij elkaar wonen zoals tropische bossen. Nederland heeft dit verdrag ook ondertekend.
  • in 1992 houden de VN in Rio de Janeiro, een stad in Brazilië, de Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling. Tijdens de conferentie tekenen de landen die hieraan deelnemen de Bossenverklaring. Hiermee beloven ze de ontbossing een halt toe te roepen.


logo unep

de UNEP, het milieuprogramma van de VN houdt zich op allerlei manieren bezig met de bescherming van het milieu

En de VN blijven aan de weg timmeren. Op 24 september 2008 beginnen ze met een programma dat Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation Program (UN-REDD) heet. Deze naam betekent: programma voor verminderderde uitstoot als gevolg van ontbossing en aantasting van bossen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Rijke landen geven geld aan negen ontwikkelingslanden. Die landen geven het uit om hun bossen te beschermen en om nieuwe bossen aan te leggen. Daarmee helpen de rijke landen voorkomen dat er steeds meer kooldioxide in de dampkring komt te zitten waardoor het op aarde warmer wordt met alle kwalijke gevolgen van dien. Aan dit project doen onder meer Bolivia, Indonesië en Zambia mee.
Naast de UNEP, doen ook de FAO (wereldvoedselorganisatie van de VN) en de UNDP (het ontwikkelingsprogramma van de VN) mee aan het UN-REDD.  

Fao