ja_mageia

Langer werken?

Nederland wordt na de oorlog weer opgebouwd. Langzaamaan neemt de welvaart toe en kunnen de inwoners van Nederland zich meer veroorloven. De salarissen stijgen en daardoor krijgt de regering meer geld binnen via de belastingen. Dat extra geld maakt het mogelijk langzaamaan een stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen in te voeren.  Voor mensen die lang genoeg gewerkt hebben voert de overheid de Algemene Ouderdomswet in.

vergrijzing

Iedereen die 65 jaar wordt heeft recht op een ouderdomspensioen. Op dit moment betalen alleen werkenden mee aan de AOW. Dit betekent eigenlijk dat je niet betaalt voor jezelf, maar voor de personen die nu al boven de 65 zijn. De AOW is gebaseerd op solidariteit: als jij oud wordt, betaalt weer iemand voor jou. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er vijf mensen met een baan op elke gepensioneerde (5:1). Op dit moment is de zijn er vier werkenden tegenover elke AOW-er (4:1), maar de verhouding gaat richting richting twee mensen met een baan op elke gepensioneerde (2:1).

Nederland vergrijst dus. Omdat het aantal werkenden afneemt, komen er minder premies binnen. Minder geld voor de AOW dus. Terwijl het aantal ouderen sterk toeneemt. Nu al wordt een groot deel van de AOW betaald uit de schatkist, terwijl dat geld ergens anders voor bedoeld is.

Jullie zijn de werknemers voor de komende 40 jaar. Al die jaren sta je een deel van je loon af. En als je zelf AOW krijgt, dan staan anderen een deel van hun loon af voor jou.

Door de vergrijzing wordt het wel duurder om de AOW in stand te houden. Daar kun je verschillend over denken. Je kunt denken:

  • prima regeling. Pech als er nu wat meer ouderen zijn, dan moet ik maar iets meer betalen.
  • ja doei, dit wordt te gek. Laat de ouderen, die dat kunnen, zelf maar meebetalen.
  • de groeten, mensen worden steeds ouder. Kunnen we ook wel een paar jaar langer doorwerken.

Opdracht:
Jullie gaan met zijn tweeën een keus maken:

1-de AOW-regeling blijft zo als hij was vanaf het begin: met 65 jaar AOW.

2-ouderen, die naast hun AOW ook nog een pensioen hebben, moeten meebetalen.

3-mensen moeten langer doorwerken.

Als je de keus gemaakt hebt, schrijf je met z'n tweeën een petitie aan de regering (de minister van Sociale Zaken, meneer Donner).

de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

Je vindt uitleg over petities bij de bronnen, maar kijk eerst bij 'Plan van aanpak'.

Succes.