ja_mageia

Bron: in gesprek met (1)

Doorwerken na haar 65-ste, dat had één van de aanwezigen graag gewild, maar haar CAO (collectieve arbeidsovereenkomst in de beroepsgroep of branche) stak daar een stokje voor. "Ik wil graag door, ik vind het dubbelzuur dat ik moet stoppen."

Andere aanwezigen vallen haar bij: "Onmiddellijk afschaffen die verplichting om met 65 met pensioen te gaan." Staatssecretaris Klijnsma wijst er op dat doorwerken na 65 jaar straks mogelijk wordt als het parlement instemt met een voorstel waarin wordt geregeld dat mensen die dat willen langer door kunnen werken en daardoor hun pensioen uitstellen.

"Langer doorwerken? Dat is ook afhankelijk van de vraag of je een goed pensioen hebt. Mensen die geen goed pensioen hebben, moeten wel langer door", zo reageert een andere deelnemer aan de discussie.

buschauffeur

Buschauffeur, een zwaar beroep?

"Langer doorwerken? Je moet het maar kunnen", voegt de ruwbouwtimmerman (bekisting voor beton bijvoorbeeld) daar aan toe. "Ik heb een zwaar beroep, werk vaak op grote hoogte. Ik moet er niet aan denken langer door te moeten werken. Wij hebben nu een vroegpensioen van 62,5 jaar. Ik heb op mijn werk in de bouwkeet met mijn maten over het plan van het kabinet gepraat. Wij voelen toch wel het meest voor het plan van GroenLinks dat het aantal gewerkte jaren telt voor het recht op pensioen. En als het om omscholing gaat naar minder zwaar werk, lang niet iedereen is geschikt om in de schoolbanken te zitten."

Verslag van de eerste discussie op het Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag op woensdag 10 juni 2009