ja_mageia

Bron: sociale zekerheid

Het stelsel van sociale zekerheid bestaat uit een aantal wetten. Sommige wetten zijn speciaal bedoeld voor mensen die werken, andere wetten zijn bedoeld voor iedereen. Of je werk hebt of niet.

We zetten de belangrijkste hieronder op een rijtje. Het zijn allemaal verzekeringen. Daar betaalt iedereen die werkt aan mee.

Werkloosheidswet WW als je je werk verliest
Ziektewet ZW als je loon niet wordt doorbetaald bij ziekte
Ziekenfondswet ZFW geeft recht op medische hulp
Algemene Ouderdomswet AOW Als je 65 wordt heb je recht op een minimum-ouderdomspensioen
Algemene nabestaandenwet Anw Als jouw partner betaald werk heeft en overlijdt zorgt deze wet dat je een uitkering krijgt

Sociale voorzieningen zijn een aanvulling op de sociale verzekeringen.

Wet Werk en Bijstand

WBB

Bijstand is een maandelijkse uitkering voor mensen die te weinig inkomsten of vermogen hebben om van te leven en die niet in staat zijn zelf genoeg inkomsten te verkrijgen.

De bijstand is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Daarom is de bijstandsuitkering een minimumbedrag dat maandelijks nodig is voor noodzakelijke kosten als huur, eten, kleding en de ziekenfondspremie. 

Voor ongewone, extra kosten bestaat er bijzondere bijstand.

De bijstand is een gezinsuitkering. Als je een partner hebt met een inkomen dan heb je er geen recht op.

Extra informatie over Sociale Zekerheid kun je vinden op de website van 2ZW: http://www.kennisring.nl/. Daar staan alle wetten, voor wie ze bedoeld zijn, wanneer je er recht op hebt, enzovoort. Voor als je het nodig hebt.