ja_mageia

Leerdoelen

leerdoelen

  • de leerlingen weten wat met de term 'vergrijzing' wordt bedoeld;
  • de leerlingen weten globaal met welke maatregelen de gevolgen van de vergrijzing worden bestreden;
  • de leerlingen nemen een standpunt in betreffende de verschillende opties;
  • de leerlingen kunnen hun standpunt helder uiteenzetten in een petitie;
  • de leerlingen zien mogelijkheden om autoriteiten te beïnvloeden met behulp van een petitie;
  • de leerlingen slagen erin steun te verwerven voor hun opvattingen door anderen de petitie te laten ondertekenen.