ja_mageia

Wat doen de VN?

De Verenigde Naties hebben een speciaal programma rond ouder worden en vergrijzing: United Nations Programme on Ageing. De VN willen daarmee de aangesloten landen helpen om op een goede manier om te gaan met hun steeds ouder wordende bevolkingen.

de vn en ouderdom

Want als de gemiddelde leeftijd in een land stijgt, dan heeft dat gevolgen voor een heleboel zaken. Denk aan:

  • ouderen hebben extra (gezondheids)zorg nodig;
  • ouderen zijn kwetsbare consumenten en kunnen wel wat bescherming gebruiken;
  • huizen moeten worden aangepast. En als zelfstandig wonen niet meer gaat, moet er opvang zijn met verzorging;
  • ouderen moeten wel een inkomen houden, ook als ze niet meer kunnen werken;
  • als ouderen langer moeten werken, moeten de arbeidsomstandigheden wel worden aangepast;
  • ouderen moeten wel hun tijd zinvol kunnen doorbrengen, ook als ze niet meer hoeven te werken.

Elk jaar is er een VN-dag voor de ouderen: 1 oktober.
In een wereld voor alle leeftijden moeten ook ouderen aan de samenleving kunnen bijdragen. Om dat te bereiken moeten leeftijdsdiscriminatie en andere obstakels voor ouderen worden opgeruimd. Daarop moet de dag voor de ouderen de aandacht vestigen.