ja_mageia

Bron: wie draait er voor de kosten op?

Millenniumdoel 8: In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

De eerste zeven millenniumdoelen moeten worden gehaald in de ontwikkelingslanden. Daar vind je vooral extreme armoede en honger, kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, ziektes als malaria en aids. Daar is de kinder- en moedersterfte groot en leven te veel mensen in krottenwijken.  

kinderen_werk_school

Het achtste millenniumdoel is een opdracht voor de rijke landen. Dit millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer te doen aan ontwikkelingssamenwerking, door schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de ontwikkelingslanden meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen en zo meer te verdienen.

Ook in het achtste milleniumdoel staat er geen woord over landmijnen. En toch heeft het met elkaar te maken. Om de millenniumdoelen te bereiken is er veel geld nodig. Het opruimen van landmijnen kost ook veel geld. Dat zit elkaar op alle mogelijke manieren in de weg en hoe dan ook, eerst moeten de mijnen worden opgeruimd. Ook millenniumdoel acht is beter te bereiken als er goede afspraken komen over die mijnen. Want laten we eerlijk zijn, als de rijke landen het meest verdienen aan dergelijke wapens, moeten ze dan niet ook flink bijdragen aan de oplossing van het probleem?

Kortom, jullie negende millenniumdoel is van groot belang.