ja_mageia

Bron: een duurzaam leefmilieu

landmijnengevaarMillenniumdoel 7: in 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Dat betekent concreet dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater voor 2015 moet halveren ten opzichte van 1990. Verder moeten de levensomstandigheden van tenminste honderd miljoen bewoners van krottenwijken in 2020 flink zijn verbeterd. Denk daarbij aan de aanleg van sanitaire voorzieningen als riolering en toiletten. 

duurzaamleefmilieu

Bovendien beloven regeringen met dit doel zich blijvend in te zetten voor de bescherming van het milieu. Daar hoort ook bij dat je zonder angst voor mijnen bij een waterbron kunt komen, of op een akker, weiland of in een natuurgebied.

Een duurzaam leefmilieu is een omgeving die ook in de behoeftes van volgende generaties kan voorzien. Een omgeving die blijvend leefbaar is. In Millenniumdoel 7 wordt nergens gesproken over landmijnen, maar je kunt je wel afvragen of een omgeving die verziekt is door mijnen een duurzaam leefmilieu kan vormen. Misschien dat millenniumdoel 9, jullie doel over de landmijnen, de zaken wat kan aanscherpen op dit punt.