ja_mageia

Bron: money makes the world go round

money

Een bekende melodie uit de musical Cabaret is 'Money makes the world go round'. Het lied gaat er over dat je zonder geld helemaal niets in de wereld kunt doen. "Als je geen schoenen aan je voeten meer hebt, als je er uitziet of je 15 kilo onder je gewicht bent, en als de honger aan je blijft knagen, kan alleen een portemonnee vol geld je van je zorgen verlossen."

Zo is het ook met de millenniumdoelen: money makes the millennium development goals go round. Die prachtige millenniumdoelen zijn alleen maar te bereiken met veel geld. 

honger

Of je nu kijkt naar millenniumdoel 1 (het uitbannen van extreme armoede en honger), millenniumdoel 2 (het sturen van alle jongens en meisjes naar school) of millenniumdoel 6 (het stoppen van de verspreiding van ziektes als aids en malaria): het kost heel veel geld. Reken maar uit: elke dag zijn er 1,7 miljard mensen die te weinig te eten hebben; elke dag gaan 100 miljoen kinderen niet naar school; elk jaar worden 225 miljoen mensen ziek door malaria en hebben 33 miljoen mensen aids. 

En wat hebben de millenniumdoelen met landmijnen te maken? Er liggen naar schatting nog 100 miljoen landmijnen in de grond. Het opruimen daarvan gaat heel veel geld kosten. Meer dan er in een jaar door de wereld aan ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven (120 miljard: bron VN). En: 'Je kunt je geld maar één keer uitgeven'. Elke euro die door een ontwikkelingsland aan het opruimen van landmijnen moet worden uitgegeven, kan niet meer aan een van de andere millenniumdoelen worden besteed. Als je dan bedenkt dat er elk jaar nog steeds één miljoen nieuwe landmijnen geplaatst wordt . . .