ja_mageia

Mijnen in Nederland

mijneninnederlandElk jaar worden er mijnen in Nederland gevonden. Niet heel veel, maar toch. Anders dan in sommige andere landen (zoals Congo) is de kans dat je op een landmijn stapt in Nederland vrijwel nihil.

Toch worden er jaarlijks duizenden explosieven in Nederland gevonden. Deze niet-ontplofte explosieven bestaan uit vliegtuigbommen, granaten en soms ook nog landmijnen. Ze liggen er sinds de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 zijn 1,8 miljoen mijnen door de Duitsers verstopt in meer dan 5500 verschillende mijnenvelden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de mijnenvelden opgeruimd, maar nog niet alle mijnen zijn teruggevonden. Als er ergens voor het eerst in de grond moet worden gewerkt (bijvoorbeeld als er nieuwe wijk wordt gebouwd), wordt er eerst een onderzoek gedaan of daar mogelijk mijnen liggen.

In Nijmegen bijvoorbeeld is in september 1944 de opmars van de bevrijding van Nederland tot stilstand gekomen. Nijmegen was bevrijd, Arnhem niet. Bijna dagelijks werden er granaten door de Duitsers vanuit de Arnhemse kant naar Nijmegen geschoten. Veel explosieven zijn niet afgegaan maar kwamen in de grond terecht. Dat noemen we 'blindgangers'.

opdracht

Opdracht:

Jullie gaan op onderzoek uit. In kleine groepjes kijk je of je eigen omgeving wel veilig is. Je gaat natuurlijk niet zelf op zoek naar mijnen of andere explosieven. Daar zijn in Nederland specialisten voor. 1 - Zoek eerst uit wie die specialisten zijn en van wie ze hun opdracht krijgen. Als je de bronnen goed leest, kom je erachter. 

2 - Dan ga je op zoek naar mensen, die er mogelijk meer van weten. De oorlog in Nederland was in 1945 afgelopen, dus mensen die het allemaal zelf hebben meegemaakt, zijn niet heel jong meer. Maar ook mensen die na het einde van de oorlog zijn geboren, hebben vast nog wel verhalen. Als in de familie of in de nabije omgeving iemand het slachtoffer werd van een landmijn, dan blijft je dat een leven lang bij. Dus vraag in je omgeving, aan familieleden, opa's, oma's, ooms en tantes, buren, enz. of ze kunnen vertellen over de landmijnen van de Tweede Wereldoorlog. Of over bommen en granaten, die niet direct zijn ontploft en pas later werden gevonden.

print

3 - Probeer de verhalen een plaats te geven op een kaart van de omgeving. Daarvoor heb je wel een computer nodig en internet: http://maps.google.nl. In Google Maps tik je de naam van je woonplaats in, zoom in of uit tot de omgeving goed in beeld is en klik dan op het printicoontje. Op die kaart kun je de plekken aangeven die in de verhalen voorkomen. Plekken waar na de oorlog nog mijnen zijn ontploft, of blindgangers. Of waar volgens de verhalen misschien nog wel onontplofte munitie ligt.