ja_mageia

Bron: het belang van goede riolering

Wat is volgens jou de belangrijkste medische doorbraak geweest? De uitvinding van de antibiotica, verdoving bij operaties, de pil?
De lezers van een Engels medisch tijdschrift kozen voor iets heel anders: de aanleg van riolering in steden.

rioolDe aanleg van riolering en waterleidingen maakten persoonlijke hygiëne mogelijk. De mensen konden zich voortaan wassen met redelijk schoon water. Vervuild water kon worden afgevoerd. Urine en uitwerpselen werden weggespoeld. Dat zorgde voor een opmerkelijke daling in ziekte. De gemiddelde levensverwachting ging omhoog.

Het aardige was dat vooraf  niet duidelijk was dat deze stedelijke ingrepen zulke grote medische gevolgen zouden hebben. Toen met de aanleg van het leidingenstelsel werd begonnen, wist men nog niet precies hoe ziektes ontstaan en zich verspreiden. Van virussen en bacteriën had nog niemand gehoord. De reden voor de aanleg van de leidingen was puur praktisch: er was veel vuil in de stad en dat moest weg, want het stonk. De effecten waren groter dan wie ook had kunnen voorzien.

Tegenwoordig kent iedereen het gevaar van virussen en bacteriën. Toch zijn er wereldwijd 2,5 miljard mensen niet aangesloten op een riolering. Veel van die mensen wonen in ontwikkelingslanden.

rioolKinderen die spelen in de buurt van een open riool, kunnen snel een ziekte oplopen. Veel besmettelijke ziektes worden namelijk via water overgedragen. Bekende voorbeelden zijn:  diarree, tyfus en cholera.
Het is zelfs zo dat er op de wereld iedere acht seconden een kind sterft aan een door vervuild water veroorzaakte ziekte.