ja_mageia

Bron: kroonprins breekt lans voor riolering

De Verenigde Naties kiezen riolering als het centrale thema voor het jaar 2008. Dat heeft prins Willem-Alexander donderdag gezegd na afloop van de internationale viering van Wereldwaterdag in Rome.

De kroonprins heeft de eerste maanden van zijn voorzitterschap van de VN-Adviesgroep Water gebruikt om bij diverse afdelingen en agentschappen van de VN voor dit thema te lobbyen. De verwerking van rioolwater is volgens de prins van groot belang om bijvoorbeeld mensen in ontwikkelingslanden gezondheid en waardigheid te geven: "Het was de aanleg van de riolering die in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft gezorgd voor de volksgezondheid, niet medicijnen."

Sinds 1993 wordt op initiatief van de Verenigde Naties jaarlijks op 22 maart stilgestaan bij het belang van waterbeheer en watermanagement. Het thema dit jaar is de omgang met waterschaarste.

Overal ter wereld worden op en rond Wereldwaterdag activiteiten georganiseerd met als doel de waterproblematiek bij een breed publiek bekend te maken. Willem-Alexander prees de wereldwijd genomen initiatieven in zijn toespraak en stelde dat de wereld inmiddels op de hoogte is van de gevaren van slecht watermanagement. "Wereldwaterdag zou vanaf nu moeten worden omgedoopt tot Wereldwateractiedag", zei hij.

Willem Alexander

De Adviseursgroep die door de prins wordt voorgezeten, werd in 2004 door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, ingesteld om de VN te adviseren hoe de millenniumdoelen voor water en sanitaire voorzieningen konden worden gehaald. Eén van deze doelstellingen is om het aantal mensen dat het moet stellen met een tekort aan schoon drinkwater voor 2015 te halveren. "Als we doorgaan zoals nu, missen we deze doelstelling met ruim een half miljard mensen", rekende de kroonprins zijn gehoor voor.

Vorig jaar werd besloten dat nog eens 1,1 miljard extra mensen toegang dienen te krijgen tot schoon drinkwater en 1,6 miljard extra mensen moeten beschikken over sanitaire voorzieningen. Willem-Alexander onderstreepte deze ambities. "Radicale veranderingen en snelle actie van regeringsleiders in ontwikkelingslanden zijn hiervoor noodzakelijk."

Het thema 'omgaan met waterschaarste' is door de organisatie gekozen omdat het waterverbruik de laatste eeuw twee keer zo snel is gestegen als de toename van de bevolking. Daardoor hebben steeds meer regio's te maken met een chronisch tekort aan water. In 2025 gaan naar schatting 1,8 miljard mensen daaronder gebukt. De primaire oorzaak van de watercrisis is volgens Willem-Alexander niet het gebrek aan water, maar het gebrek aan degelijk beheer en politieke verantwoordelijkheid.

Voorafgaand aan de toespraak van Willem-Alexander was er korte videoboodschap van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ook de Italiaanse ministers van buitenlandse zaken en landbouw en de minister van buitenlandse zaken van het Vaticaan maakten hun opwachting in Rome.

(Bron: De Pers 22 maart 2007)