ja_mageia

Bron: verschillen tussen Nederland en ontwikkelingslanden

Waarom zorgen de regeringen van ontwikkelingslanden niet dat er in het hele land riolering wordt aangelegd en iedereen daarop wordt aangesloten? Als je denkt vanuit de Nederlandse situatie, lijkt dat een logische vraag.
De situatie in ontwikkelingslanden verschilt echter enorm van die bij ons. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is het daar vaak niet. Een paar voorbeelden:

  • Geld. Het aanleggen van riolering is een kostbare zaak. Het gaat om bedragen van miljarden euro’s. Dat geld is er in ontwikkelingslanden gewoon vaak niet. Zij zitten vaak diep in de schulden. Je vindt deze landen terug in de onderste regionen van de lijst met rijkste landen. Ter vergelijking: Nederland staat rond de top tien.
  • Kennis. Het ontbreekt ontwikkelingslanden ook aan kennis om grote rioleringsprojecten in goede banen te leiden. Er zijn weinig hoogopgeleide mensen en degenen die er zijn verlaten het land vaak. Zij zoeken ergens anders een betere toekomst. In Nederland is de kennis voor grote technische projecten wel aanwezig.

deltawerken
De deltawerken, een voorbeeld van een groot technisch project in Nederland

  • Goed bestuur. In veel ontwikkelingslanden ontstaan steeds meer grote steden. Mensen trekken daar naar toe vanwege de vele sociale en economische activiteiten. Het lokale bestuur van zo’n stad moet zorgen voor aanleg en onderhoud van de sanitaire voorzieningen. Dat is vaak een probleem. Niet alleen is er te weinig geld, ook blijken de bestuurders niet altijd even betrouwbaar te zijn.  Verder ontbreekt het in de meeste ontwikkelingslanden aan een systeem van regels en afspraken omtrent goede sanitaire voorzieningen. Nederland is in vergelijking met deze landen echt een land van regels. Ook op het gebied van riolering en watermanagement is bij ons alles goed geregeld.

riool    riool

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zorgen er in Nederland voor dat het rioolwater gezuiverd wordt. De waterschappen zijn hiervoor verantwoordelijk