ja_mageia

Wat doen de VN?

Een goed rioleringsstelsel is voor een land heel erg belangrijk. De juiste afvoer van vervuild water en aanvoer van schoon water uit de kraan voorkomen het uitbreken van ziektes. Een belangrijk woord in dit verband is sanitatie. Sanitatie gaat niet alleen over sanitaire voorzieningen, zeg maar de hardware. Ook gaat het om bewustwording van en educatie over nut en noodzaak van goede hygiënische leefomstandigheden. Zo kunnen mensen een gezond en waardig leven leiden, waardoor verdere ontwikkeling niet langer een utopie hoeft te zijn.    
De VN riepen het jaar 2008 uit tot jaar van de sanitatie. Veel verschillende VN-Organisaties zijn hierbij betokken, bijvoorbeeld het ontwikkelingsprogramma van de VN: UNDP (United Nations Development Program). Daarnaast doen mee de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF, het kinderfonds van de VN.

IYS

unicef
UNICEF maakt zich onder andere sterk voor sanitaire voorzieningen op scholen in ontwikkelingslanden. Ook geeft zij op die scholen voorlichting over goede hygiëne
WHO

De WHO maakt beleid, doet onderzoek, stelt normen en geeft adviezen op het gebied van gezondheid. Schoon water en goede riolering hebben daarbij ook hun aandacht

 

De UNDP helpt regeringen van ontwikkelingslanden bij het zorgen dat steeds meer mensen toegang krijgen tot schoon water en sanitaire voorzieningen