ja_mageia

Bron: tsunami-schaal

Tsunami’s worden, net als aardbevingen, op een schaal ingedeeld. Heel lang heeft men een 6-puntsschaal gebruikt. Tegenwoordig is er een 12-puntsschaal:

 1. Niet merkbaar
 2. Nauwelijks merkbaar
 3. Zeer zwak
 4. Zwak 
 5. Sterk (golfhoogte 1 meter) 
 6. Lichte schade (2 meter) 
 7. Schade (4 meter) 
 8. Zware schade (4 meter) 
 9. Vernietigend (8 meter) 
 10. Erg vernietigend (8 meter) 
 11. Verwoestend (16 meter) 
 12. Totaal verwoestend (32 meter)

tsunami waterkracht

De kracht van water is onvoorstelbaar. Als een muur van zeewater van tientallen meters hoogte de kust bereikt blijft er helemaal niets staan. Bomen, huizen, andere gebouwen, voertuigen, alles wordt door het water meegevoerd, vernield. Zelfs treinen worden uit de rails gelicht. Hieronder enkele gevolgen op een rijtje:

 • De paniek bij mensen is enorm;
 • Als mensen niet op tijd hoger gelegen gebieden hebben bereikt zijn ze kansloos tegen de watermassa. Het aantal slachtoffers kan sterk oplopen. Bij de tsunami in 2004 in Zuidoost-Azië zijn alleen al in Atjeh meer dan 130.000 mensen omgekomen;
 • Huizen en andere gebouwen worden door het water vernietigd;
 • Oogsten zijn vernield;
 • Landbouwgrond wordt voor tijden onbruikbaar vanwege het zoute zeewater;
 • Drinkwaterputten worden vervuild door het zeewater;
 • Wegen, vliegvelden, rails in de kuststreek zijn onbruikbaar. Transport van mensen en goederen is moeilijk;
 • Boten zijn vernield. De visserij komt nagenoeg tot stilstand;
 • Het toerisme valt weg.