ja_mageia

De VN

fao-logoBinnen de Verenigde Naties is de Wereldvoedselorganisatie (FAO: Food and Agriculture Organization) verantwoordelijk voor de bestrijding van honger in de wereld. FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. Dit doet de organisatie door informatie te verstrekken en voorlichting te geven over landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij en voedsel. We geven een paar voorbeelden van initiatieven van de VN/FAO om de honger te bestrijden.

Voedselvoorziening
De FAO organiseert onder andere een voedselvoorzieningprogramma voor schoolkinderen. Dit World Food Programme (WFP) verzorgde in 2008 maaltijden voor 23 miljoen kinderen in meer dan zeventig landen. © AP photo

wereldmaaltijd

Wereldvoedseldag
In 1979 roept de FAO de Wereldvoedseldag uit. De dag vindt elk jaar op 16 oktober plaats. Met deze dag wil de FAO de aandacht vestigen op het wereldvoedselvraagstuk, want in resolutie 35/70 uit 1980 staat:

‘voldoende voedsel is van absoluut belang voor het welzijn en de overlevingskansen  van mensen.’

In het kader van de Wereldvoedseldag wordt ook een beroep op mensen in de rijke landen gedaan om solidair te zijn met mensen die door voedseltekorten worden bedreigd.

wereldvoedseldagIn 2009 waarschuwt de FAO dat de honger in de wereld eerder toeneemt dan afneemt.

Milleniumdoel 1
Een ander initiatief van de VN om de honger te bestrijden is de Milleniumverklaring. Doel 1 is:
logo millenniumdoelen Halvering van de armoede
Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking.

Iedereen fatsoenlijk werk
Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen. Fatsoenlijk werk is productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Juist in arme landen hebben mensen vaak slechtbetaald, tijdelijk of onveilig werk. Dit probleem doet zich vooral voor onder vrouwen en jongeren.

Halvering percentage mensen met honger
In 2015 moet ook het percentage mensen dat honger lijdt zijn gehalveerd. In 1990 was eenderde van alle kinderen onder de 5 jaar ondervoed.