ja_mageia

Groepsopdracht

Win de Wereld - Millennium Tycoon

MillenniaDe klas wordt verdeeld in vijf groepen. Elke groep diept een van de onderwerpen uit die in de basisopdrachten aan bod zijn gekomen. Dat doet de groep door het spel Millennium Tycoon te spelen aan de hand van een opdracht die hieronder gegeven wordt. De vijf opdrachten gaan over onderwijs, werk, investeringen in de economie, gezondheidszorg en goed bestuur in het fictieve land Millennia.

Opdracht:
Speel met een groep het spel aan de hand van een opgegeven opdracht. Lees daarvoor de 'Bron: instructies vooraf'.

Het eindproduct van de opdracht is voor elke groep een verslag van het spelen van het spel. Elke groep zet op één onderwerp in, maar zal merken dat hun inzet ook van invloed is op de andere onderwerpen.