ja_mageia

Bron: a) onderwijs
onderwijsIn de basisopdrachten komen verschillende millenniumdoelen aan bod. Maar er is geen opdracht over onderwijs. Dat maken we hier goed.
Om mee te kunnen doen in de samenleving, moet je heel wat weten en kunnen. Het is bijvoorbeeld niet zo eenvoudig om de trein van Amsterdam naar Groningen te nemen als je de borden niet kunt lezen. Dé manier om snel kennis en vaardigheden op te doen, is naar school te gaan. Je kansen op beter betaald werk nemen ook toe naarmate je meer onderwijs hebt genoten. Dat is in Millennia niet anders.
  1. Start het spel opnieuw.
  2. Zes jaar lang (tot in 1995) bouw je zoveel mogelijk scholen, alleen maar scholen. Laat de tijd doorlopen t/m december 1995.
  3. Wat vind je van de resultaten? Zijn er nog verrassingen? Zo ja welke? Of had je dit wel verwacht?
  4. Kijk naar de grafiek van het percentage kinderen dat naar school gaat. Met hoeveel procent is het aantal kinderen dat naar school gaat gestegen in die zes jaar? Als je dit doortrekt naar 2015, gaat Millennia dan het millenniumdoel 'Alle kinderen naar school in 2015' halen? Leg uit.
  5. Wat gebeurt er met de kinderarbeid? verklaar de cijfers die je ziet.
  6. Kijk naar de Armoede. Kun je de cijfers die je daar ziet verklaren?
  7. Zie je nog ergens anders gevolgen van je investeringen?