ja_mageia

Bron: c) investeren in de economie
economieVerschillende basisopdrachten voor aardrijkskunde hebben te maken met investeren in de economie (zoals de opdracht over zeehavens).
Millennia kent alleen kleinschalige landbouw op gemengde akkers. Grootschalige landbouw op productieakkers voor de export kan pas als de bevolking stijgt tot boven de anderhalf miljoen inwoners. Voor de bosbouw worden grote stukken bos gekapt die flink wat geld opleveren.
Wijnbouw is in opkomst en draagt bij tot meer werkgelegenheid. De katoen- en koffieplantages doen het beter en zorgen voor een flinke economische groei.
Werkplaatsen en ateliers zijn voorbeelden van kleinschalige economische activiteiten. Veel van deze bedrijfjes zijn coöperaties. De mensen die er werken zijn samen eigenaar van het bedrijf. Op deze manier staan ze sterker tegen leveranciers en klanten.
  1. Start het spel opnieuw.
  2. Zes jaar lang (tot in 1995) zet je al je geld op bosbouw, wijngaarden, gemengde akkers, katoenplantages, koffieplantages, werkplaatsen en ateliers. Laat de tijd doorlopen t/m december 1995.
  3. Wat vind je van de resultaten? Zijn er nog verrassingen? Zo ja welke? Of had je dit wel verwacht?
  4. Wat gebeurt er als je veel inzet op bosbouw?
  5. Wat gebeurt er met de armoede in Millennia?
  6. Zie je nog ergens anders gevolgen van je investeringen?