ja_mageia

Bron: d) gezondheidszorg
gezondheidszorgVerschillende basisopdrachten voor aardrijkskunde gaan over gezondheidszorg (zoals Artsenroof in Afrika en de Campagne tegen aids). Een goede gezondheidszorg is belangrijk voor een land als Millennia. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, inentingscampagnes, betaalbare medicijnen en goede ziektekostenverzekeringen. In het spel is dit teruggebracht tot twee aspecten: het bouwen van ziekenhuizen en het verzorgen van voorlichtingscampagnes. Van invloed op de gezondheidszorg zijn ook toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.
  1. Start het spel opnieuw.
  2. Zes jaar lang (tot in 1995) zet je al je geld op ziekenhuizen, voorlichtingscampagnes, waterpompen en rioleringen. In die volgorde. Laat de tijd doorlopen t/m december 1995.
  3. Wat vind je van de resultaten? Zijn er nog verrassingen? Zo ja welke? Of had je dit wel verwacht?
  4. Klik op de balk 'Sterfte'. Je ziet twee lijnen. Een lijn die aangeeft wat er gebeurt als je niets zou hebben gedaan en een lijn die de gevolgen van je investeringen laat zien.
  5. Klik op de buttons Sterfte, Kindersterfte en Moedersterfte. Wat zijn de gevolgen van je beleid?
  6. Klik op de button Geboortecijfer. Wat is daarmee gebeurd? Kun je dat verklaren?
  7. Er is ook een button Aids. De sterfgevallen ten gevolge van aids zijn flink gedaald. Ligt dat aan de ziekenhuizen of aan de voorlichtingscampagnes? Wat denk je? Verklaar je antwoord.
  8. Zie je nog ergens anders gevolgen van je investeringen?