ja_mageia

Bron: e) goed bestuur
goed bestuurJe kunt allerlei goede plannen bedenken om het leven van de bevolking van Millennia aangenamer te maken, maar als het geld dat daarvoor wordt uitgetrokken grotendeels 'aan de strijkstok' blijft hangen, schiet je er niet zoveel mee op. Goed bestuur is daarom noodzakelijk. Onder geod bestuur verstaan we: geen corruptie, het netjes op tijd afbetalen van de schulden (als je dat niet doet, blijft de rente doorlopen en wordt die steeds hoger!), het verlenen van microkredieten aan de allerarmsten (die vaak niet terecht kunnen bij een bank voor een lening en zonder microkrediet gedoemd zijn arm te blijven) en gelijke kansen voor man en vrouw (bij gelijke kanse stijgt het BNP en ontstaat er een lager sterftecijfer).
  1. Start het spel opnieuw.
  2. Zes jaar lang (tot in 1995) verdeel je al je geld over de bestrijding van corruptie, de aflossing van buitenlandse schulden, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en het verstrekken van microkredieten. Laat de tijd doorlopen t/m december 1995.
  3. Wat vind je van de resultaten? Zijn er nog verrassingen? Zo ja welke? Of had je dit wel verwacht?
  4. Op welk punt gaat Millennia er het meest op vooruit? Bespreek dit in de groep. Kun je er een verklaring voor geven?
  5. Zie je nog ergens anders gevolgen van je investeringen?
  6. Voor de aanleg van lucht- en zeehavens is Millennia afhankelijk van het buitenland. Het land bezit zelf niet de technologische kennis en het kapitaal dat daarvoor nodig is. Kun je een verklaring bedenken waarom investeren in  goed bestuur bijdraagt aan het sneller realiseren van lucht- en zeehavens?