ja_mageia

Wat doen de VN?
mdg's De naam van het fictieve land Millennia is natuurlijk niet toevallig gekozen. Millennia staat voor alle ontwikkelingslanden te samen die hard werken aan het bereiken van de millenniumdoelen. De 8 millenniumdoelen staan in de Millenniumverklaring en moeten er voor zorgen dat er serieus werk wordt gemaakt van de armoedebestrijding in de wereld. Die acht doelen zijn:

In 2015:
  1. zijn armoede en honger gehalveerd.
  2. gaan alle jongens en meisjes naar school.
  3. hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
  4. is kindersterfte sterk afgenomen.
  5. sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
  6. is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.
  7. leven veel meer mensen in een schone omgeving, hebben veel meer mensen toegang tot schoon drinkwater en wonen veel minder mensen in een krottenwijk.
  8. is er meer eerlijke handel, zijn de schulden van ontwikkelingslanden sterk verminderd en krijgen ontwikkelingslanden meer technische hulp.
De Millenniumverklaring is in 2000 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en daarmee door alle landen die bij de VN zijn aangesloten (toen waren dat er 189, nu zijn het er 192).