ja_mageia

Actiefonds Mijnen Ruimen

heldenenheldinnenDe serie opdrachten over de landmijnenproblematiek is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Actiefonds Mijnen Ruimen. Het Actiefonds vraagt in Nederland aandacht voor het wereldwijde landmijnenprobleem met acties, lezingen, presentaties, tentoonstellingen en nu ook met lesmateriaal. 

In 2006-2007 heeft Actiefonds Mijnen Ruimen de tentoonstelling 'Helden en Heldinnen' opgezet in samenwerking met het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 - 1945. Een boeiende tentoonstelling over Helden en Heldinnen. Over echte helden, mijnenruimers, die hun leven er voor over hebben om de wereld veiliger en leefbaarder te maken. Deze helden kunnen het zich niet veroorloven om naast hun schoenen te gaan lopen, want bij de minste onvoorzichtigheid trappen ze zelf op een landmijn.

Voor deze helden en heldinnen zamelt het Actiefonds Mijnen Ruimen geld in zodat zij  elders op de wereld grond mijnvrij kunnen maken. Met dat geld worden de organisaties MAG en HALO gesteund en zij sturen mijnenruimers naar vervuilde gebieden, trainen mijnenruimers, verzorgen voorlichtingscampagnes, enz. Veel daarvan wordt op de één of andere manier in de verschillende opdrachten in beeld gebracht.

Meer informatie over AMR en mijnenruimen: http://www.actiefondsmijnenruimen.nl

logo amr