ja_mageia

Debat
Roept u maar
Uit verschil van mening komt de waarheid boven drijven.

Bij een debat zijn er altijd drie partijen: een partij die vóór is, een partij die tegen is en een derde partij die nog geen mening heeft over de stelling. De voor- en tegenstander proberen niet elkaar te overtuigen, maar de derde partij. Hierdoor moeten ze goed naar elkaar luisteren en uitleggen waarom de argumenten van de ander niet goed zijn.

1.    Respecteer het meningsverschil.
We zijn het erover eens dat we het oneens zijn. Dit houdt in dat debaters, ook al zijn ze het niet met elkaar eens, wel respect voor elkaar hebben. Wees er blij mee dat iemand met een andere mening met je in debat wil.
2.    Wees beleefd en vriendelijk
Blijf beleefd, vriendelijk en respectvol ten opzichte van tegenstanders én het publiek. Kwetsende opmerkingen horen niet thuis in een debat.
3.    Val niet de boodschapper maar de boodschap aan
In een debat gaat het om de boodschap, niet op de boodschapper. Een debater richt zijn pijlen dus niet op de tegenstander, maar op zijn of haar de argumenten. Een debater speelt niet op de man, maar op de bal.
4.    De basishouding: wees kritisch
De basishouding in het debat is kritisch. Een argument is pas goed als het alle aanvallen van de tegenstanders overleeft. Je geeft een ander nooit zomaar gelijk.
5.    Gelijke kansen
In een debat hebben de voor- en tegenstanders gelijke kansen. Iedereen moet gelijke toegang tot kennis hebben en op een eerlijke manier beoordeeld worden.
6.    Hoor en wederhoor
Debaters hebben tijdens het debat altijd de mogelijkheid hun eigen argumenten toe te lichten, aan te vullen, of bij te stellen.
7.    Wie stelt, moet bewijzen
Ik heb altijd gelijk
In een debat gaat het niet alleen om standpunten, meningen of beweringen. Maar vooral om de onderbouwing met goede argumenten. Als je iets beweert, moet je ook aantonen dat het klopt.
8.    Ontwijk het debat niet
Debaters draaien niet om de zaak heen draaien en durven de kern van de zaak te bespreken.
9.    Wat niet gehoord is, is niet gezegd
Als het publiek een argument niet gehoord heeft, heeft de debater het punt niet duidelijk genoeg gemaakt. Het is dus niet de schuld van het publiek als een argument niet overgekomen is.
10.    Respecteer de uitkomst
Debaters en publiek leggen zich bij de uitkomst neer, ook als zij geen gelijk hebben gekregen.