ja_mageia

Enquête
Mag ik u wat vragen?
Als je erachter wil komen wat de mening is van mensen kun je een enquête houden, schriftelijk of mondeling. Een enquête is een serie vragen waar mensen snel en kort antwoord op geven.

Mag ik u wat vragen, mevrouw?

Hoe maak je een enquête?

Voorbereiding
 • Wat wil je weten? Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk en in duidelijke taal wat je wilt weten.
 • Wie moet deelnemen aan de enquête? Bepaal de doelgroep.
 • Bedenk niet teveel vragen. Gebruik gesloten vragen. Gesloten vragen zijn het makkelijkst te verwerken en je kunt de antwoorden goed met elkaar vergelijken.
 • vragen waarop men ´ja´ of ´nee´ kan antwoorden;
 • meerkeuzevragen;
 • vragen met een stelling waarop men ‘mee eens’ of ‘mee oneens’ kan antwoorden.
 • Bepaal hoeveel mensen de vragen moeten beantwoorden om een goed beeld te krijgen. ( als je wilt weten wat de 'gemiddelde' leerling denkt, dan moet je niet twee of drie ondervragen, maar . . . . In ieder geval heel wat meer.)
Uitvoering
Allereerst bedenk je wat je wilt weten, van wie je dat wilt weten en waar je de enquête gaat houden.  

Wat?
Wat wil je precies weten. Maak je onderzoek niet groter dan echt noodzakelijk. Mensen hebben vaak niet veel tijd. Bovendien kost het uitwerken van de antwoorden veel tijd.

Wie?
Bedenk aan wie je de vragen gaat stellen. Dit is je doelgroep. Dat kunnen ‘je klasgenoten’ of ‘buurtbewoners’ of ‘jongeren’ zijn. Bedenk ook aan hoeveel mensen je de vragen wilt gaan stellen.

Waar?
Bedenk waar je straks je enquête wil gaan houden. Bedenk ook wat voor dag en wat voor tijd. Denk aan plaatsen waar je doelgroep vaak te vinden is.

Maak nu een vragenlijst:
 • De vragen moeten meerkeuzevragen zijn. Anders is het moeilijk om te verwerken.
 • Maak niet teveel vragen .
 • De vragen moeten kort en duidelijk zijn.
 • Type de vragenlijst zó uit, dat je meteen de antwoorden kunt invullen of aankruisen.
 • Kopieer de vragenlijst voor het aantal mensen dat je wil enquêteren. Voor iedereen heb je dus een aparte lijst nodig!
 • Vraag dan een vriend of vriendin je wil helpen met het afnemen van de enquête. Op die manier werk je sneller en is het gezelliger.
Pak de benodigde spullen:

Je hebt nodig:
 • Een pen (en een extra pen, voor de zekerheid)
 • De vragenlijsten (kopieer er iets meer dan nodig)
 • Een klembord of een andere harde ondergrond voor de vragenlijsten (anders sta je je straks te stuntelen met losse blaadjes)
 • Een mapje om de ingevulde vragenlijsten netjes in op te bergen.
Houd de enquête:
 • Stel jezelf voor aan de persoon aan wie je wilt vragen om mee te doen met de enquête.
 • Vertel de persoon waarom je de enquête afneemt en hoe lang het duurt.
 • Meewerken aan een enquête is vrijwillig en de persoon beantwoordt anoniem de vragen.
 • Vul het vragenformulier in en bedank de persoon.
Verwerking
Als je voldoende ingevulde vragenformulieren hebt, dan begint het werk pas. Leg alle formulieren bij elkaar en tel de verschillende antwoorden bij elkaar op.

Voorbeeld: 
vraag 1:   10 Nee,  6 Ja

vraag 2:   12 Nee,  4 Ja

Bekijk de uitslag van de enquête en trek een conclusie. De resultaten kun je in en verhaalvorm zetten maar grafieken of tabellen zijn ook heel handig. 

Bedenk als je terugkijkt op de enquête wat er goed ging en wat je beter had kunnen doen. 

______

bron: Schooltv, Eigenwijzer, oorspronkelijk van Codename Future