ja_mageia

Interview

Vooraf
 • Bepaal wat je wil weten en schrijf dat op
 • Overleg aan wie je de vragen gaat stellen.
 • Schrijf een aantal belangrijke vragen uit.
 • Bedenk of de antwoorden opleveren wat je nodig hebt.
 • Maak zo nodig nieuwe.
 • Kijk of elke vraag nodig is voor wat je wil weten.
 • Kijk of de vragen in de goede volgorde staan.
het interview
Het interview zelf
 • Stel jezelf voor.
 • Vraag beleefd de medewerking van de te interviewen persoon.
 • Zet kort de bedoeling van het interview uiteen. Vertel hoelang het interview duurt.
 • Vertel hoe je de informatie gaat gebruiken.
 • Vraag of je de antwoorden mag opschrijven of opnemen.
 • Vraag evenmtueel of je een video-opname mag maken
 • Probeer eigen opvattingen niet te laten blijken
 • Verbaas je nooit merkbaar over antwoorden van de geïnterviewde.
 • Breek niet lomp af wanneer de geïnterviewde een zijpad inslaat.
 • Vraag door als dat nodig is (bv. Waarom? Hoe bedoelt u dat?)
 • Leg de geïnterviewde geen antwoorden in de mond.
 • Bedank na afloop.

Verwerking

Maak een verslag met daarin in ieder geval:

 • inleiding: waarom dit interview, deze vragen en deze geïnterviewde
 • weergave van het interview (papier, powerpoint, video of audio)
 • conclusie