ja_mageia

Onderzoeken
 • de onderzoekerKies een onderwerp 
  Een onderwerp moet interessant zijn voor jezelf en als het even kan, ook voor anderen. Je onderwerp moet niet te ingewikkeld zijn, maar ook niet te simpel.
 • Bedenk wat je wilt weten: wat is precies de hoofdvraag?
 • Bedenk welke deelvragen je moet stellen om een antwoord te krijgen
 • Wat/welke informatie heb je nodig?
 • Waar haal je dat vandaan? (bronnen)
 • Hoe ga je er een verslag van maken? Papier, PowerPoint, website?
 • Maak een tijdsplanning
 • Bij samenwerking: maak goede afspraken en verdeel het werk
 • Houd een logboek bij en leg vast wat je doet, wie wat doet en wanneer. Noteer daarin ook de afspraken
onderzoekers aan het werk
Hoe je het onderzoek ook presenteert, werk de volgende onderdelen uit:
 • Titel
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding (o,a. waarom heb je het onderwerp gekozen)
 • Resultaten van je onderzoek (tabellen, grafieken)
 • Conclusie (antwoord op je onderzoeksvragen)
 • Bronvermelding