ja_mageia

Arbeidsconflicten

Schoonmaakpersoneel tegen verhoging AOW-leeftijd

Schoonmaakpersoneel is actie aan het voeren. Zij zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, en willen een nieuwe CAO. Het schoonmaakpersoneel maakt de treinen van de NS niet meer schoon en binnenkort, als de acties nog nergens toe geleid hebben, dan wordt er ook op Schiphol niet meer schoongemaakt, aldus de FNV.

staking

Vorig jaar nog voerden de schoonmakers actie onder het mom 'Schoon Genoeg', en werd er niet schoongemaakt op Schiphol. Toen waren de eisen: werkzekerheid, reiskostenvergoeding en een respectvolle behandeling.

Opdracht:   
Jullie gaan een rollenspel maken. Let op, dat is iets anders dan een rollenspel spelen. Jullie taak is de verschillende rollen in het spel te beschrijven. Welke partijen zijn bij het conflict betrokken?  Over welke machtsmiddelen beschikken die partijen? Hoe gaan de verschillende partijen de onderhandelingen in?