ja_mageia

Bron: ondernemingsraad

Elk bedrijf met meer dan 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) hebben. De OR bestaat uit leden die gekozen zijn door de werknemers van het bedrijf en uit leidinggevenden, die door de werkgever zijn aangewezen. Het aantal van deze laatsten mag niet hoger zijn dan van de werknemersvertegenwoordigers.

De ondernemingsraad wordt voorgezeten door de werkgever of door één van zijn vertegenwoordigers. Het secretariaat van de ondernemingsraad wordt waargenomen door een werknemersvertegenwoordiger.

or

Wat kan en mag de OR
De ondernemingsraad vergadert minstens éénmaal per maand. De bevoegdheden van deze raad zijn de volgende:

  • de OR moet op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnnen het bedrijf
  • de OR wordt om advies gevraagd
  • de OR moet op sommige punten akkoord gaan
  • de OR moet controleren of de wet wordt nageleefd (sociale en industriële wetten)