ja_mageia

Bron: werkgevers

De Werkgevers zijn, net als de arbeiders in de vakcentrales, ook georganiseerd. De grootste werkgeversorganisatie in Nederland is VNO-NCW. De organisatie bestaat sinds 1996 na een fusie tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

vno-ncwVNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (bedrijfstak)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in Nederland.

mkbEen andere grote werkgeversorganisatie is het MKB-Nederland (MKB staat voor midden- en kleinbedrijf). Daarin zijn de wat minder grote bedrijven georganiseerd. Het gaat om bedrijven tot 250 werknemers. Ook MKB-Nederland is een fusie-organisatie en bestaat sinds halverwege de jaren '90. Daarvoor waren er een katholieke, protestants-christelijke en een algemene werkgeversbond.

De werkgeversbonden komen op voor de belangen van de leden. Zo onderhandelen ze met de vakbonden en met de overheid en geven ze steun en voorlichting aan de leden.

Belangen die daarvan afgeleid zijn:

  • continuïteit van het bedrijf (= dat het bedrijf blijft voortbestaan)
  • lage productiekosten
  • weinig concurrentie
  • lage belastingen
  • werkwillige en geschoolde werknemers, arbeidsrust.

De middelen waarover werkgevers beschikken om hun zin te krijgen zijn:

  • onderhandelen over CAO's
  • investeringen doen
  • personeel ontslaan
  • vestigingsbeleid voeren
  • lobbyen.