ja_mageia

Doe het zo

een-antwee-antwee-an Voor deze opdracht moet je flink brainstormen en dat doe je het best met wat meer mensen. Een groepje van vijf is ideaal.

  • Jullie hebben ongeveer 1 à 2 uur de tijd voor deze opdracht.
  • Lees de bronnen goed door en bepaal welke rollen er te onderscheiden zijn.
  • Lees zoveel mogelijk bronnen. Een goede onderhandelaar kan zich goed verplaatsen in z’n tegenstander!
  • Verdeel de taken, schrijf ieder een aantal rollen uit.
  • Kijk bij de beoordeling wat er van je wordt verwacht.
  • Als je iets niet begrijpt, ga naar je docent.