ja_mageia

CAO-onderhandelingen

CAO-onderhandelingenOnderhandelen over loon, vrije dagen en alle andere dingen die met je werk te maken hebben: de CAO-onderhandelingen. Ze zijn vaak zwaar en moeilijk. Het gaat ook om belangrijke zaken voor werkgevers én werknemers.
Meestal komen ze er niet in één keer uit. Soms wordt er tot diep in de nacht dooronderhandeld om tot een akkoord te komen.

Opdracht
Bij de vorige opdracht “Arbeidsconflicten” hebben jullie de rollen voor de verschillende partijen bij de onderhandelingen al uitgeschreven. Die rollen van de onderhandelende partijen ga je nu naspelen: tijd voor het echte werk. 

Als het goed is heb je de eerste opdracht met zijn vijfen gedaan en ieder een rol uitgeschreven. Let er wel op dat de rollen zo verdeeld worden, dat niemand zijn 'eigen' rol speelt.