ja_mageia

Bron: Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Deze regelingen komen tot stand door onderhandelingen. Aan de ene kant onderhandelt vaak een werkgeversvereniging namens de werkgevers. Aan de andere kant onderhandelt de vakbond namens de leden die lid zijn van de vakbond. De leden van de vakbond stemmen over het resultaat van de onderhandelingen.

actie voor coa

In een CAO staan alleen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle of groepen werknemers. De afspraken die voor een afzonderlijke werknemer gelden, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. Meestal gebeurt dat in de vorm van een aanstellingsbrief.

Alleen vakbonden (bijv. FNV en CNV) en werkgeversorganisaties mogen een CAO afsluiten. Een CAO voor een hele bedrijfstak (bijv. ‘banken' of ‘metalektro') kan ook ‘Algemeen Verbindend Verklaard' worden door het Ministerie van Sociale Zaken. Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de CAO toe te passen. Ook als het bedrijf geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie.

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Hoe zorgt FNV Bondgenoten samen met de werkgevers voor goede cao's? Antwoord op deze en andere vragen vind je op http://www.cao.nl/

Kijk ook in het Arsenaal voor informatie over onderhandelen.