ja_mageia

Wat doen de VN?
Aangesloten bij de Verenigde Naties is de Internationale Arbeidsorganisatie, beter bekend onder de Engelse naam, International Labour Organization. Zij houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De zetel van de organisatie is in Genève. De ILO stamt uit 1919, als resultaat van de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog. Het was dan ook eerst een agentschap van de Volkenbond, en werd later na de Tweede Wereldoorlog een agentschap van de VN.
De ILO werd opgericht met het idee dat duurzame vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft de organisatie vier doelen:
  • het bevorderen van het recht op werk
  • het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en vrouwen
  • het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid
  • het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid

ILO

ECOSOC en DESA
De VN hebben een Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en een Departement voor Economische en Sociale Aangelegenheden (DESA). De eerste is het belangrijkste orgaan voor in de eerste plaats, de interne afhandeling van de sociale en economische aangelegenheden van de VN en nevenorganisaties, en in de tweede plaats een forum voor overleg over internationale economische en sociale zaken en voor het opstellen van beleid in deze. De tweede is binnen het Secretariaat van de VN het verzamelpunt van economische en sociale informatie en wordt daar ook geanalyseerd. Verder verleent het departement steun aan haar lidstaten op economisch en sociaal vlak. Aandacht gaat ook naar ondersteuning in processen tussen regeringen onderling, en het bepalen van gemeenschappelijke actie ten aanzien van wereldwijde problemen.

Er is een Internationaal Verdrag inzake economische sociale en culturele rechten, wat een onderdeel is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hierin zijn artikelen opgenomen die gaan over recht op arbeid, recht op goede arbeidsvoorwaarden, recht op vakvereniging. Ook het stakingsrecht komt hierin aan de orde.