ja_mageia

Corruptie

In 1990 zitten er 120.000 leerlingen op basisscholen in het denkbeeldige land Fictivia.
In iedere klas zitten gemiddeld 40 leerlingen. Er staan dus elke schooldag zo'n 3.000 leerkrachten voor de klas.

Die 3000 leerkrachten verdienen zó weinig dat ze daar niet rond van kunnen komen. Ze vragen hun leerlingen om iedere week 1 dollar mee te nemen. Die moeten hun ouders hen dan meegeven. Het geld steken de leerkrachten in eigen zak. Dat levert hen heel wat geld op, want in Millennia zijn de scholen 40 weken per jaar open.

Het mag niet. Onderwijs in Millennia is gratis! Als de schoolinspecteur langs komt, zou die er zeker wat van zeggen. De leerkracht zou ervoor worden gestraft. Zou je denken. Toch gebeurt dat niet.

corruptieEr zijn 10 schoolinspecteurs in Millennia. Ze weten allemaal dat de leerkrachten geld vragen en krijgen van hun leerlingen. En dat ze het in eigen zak steken. Ze staan dat toe op één voorwaarde:  de leerkrachten moeten de helft van het geld aan hen afstaan.

Millennia heeft één minister van onderwijs, de baas van de inspecteurs. En hij laat de inspecteurs hun gang gaan. Ook al mag het niet volgens de wet!
Hij houdt zijn mond als de inspecteurs hem de helft geven van het geld dat ze van de meesters en de juffen hebben gekregen. Dat doet hij want hij wil er zelf aan verdienen. Ook wil hij besparen op uitgaven voor onderwijs.

Leerkrachten, schoolinspecteurs en de ministers gebruiken hun macht om zich te verrijken. Wat ze daarbij doen is tegen de regels. Dat noemen we corruptie. Corruptie is misbruik maken van je machtspositie om er zelf beter van te worden.

Opdracht

 1. Reken uit (geef ook de berekening):
  hoeveel geld laat één leerkracht zijn leerlingen in een jaar betalen? En hoeveel steekt hij zelf in zijn zak?
  . . . . . . . . . . . . . .
 2. hoeveel krijgt een inspecteur in een jaar toegestopt? En hoeveel geeft hij weer af?
  . . . . . . . . . . . . . .
 3. welk bedrag blijft aan de strijkstok van de minister hangen?
  . . . . . . . . . . . . . .

corruptie