ja_mageia

Wat doen de VN?


De belangrijkste VN-organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van corruptie zijn: Het United Nations Development Programme (UNDP) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Deze organisaties hebben 9 december als werelddag tegen corruptie ingesteld.  Ook houdt het UNODC een campagne tegen corruptie: ‘Your NO counts’

De VN wil de bevolking en bestuurders van alle landen duidelijk maken dat corruptie vooral de arme mensen treft, doordat het alle millenniumdoelen tegenwerkt.
Door corruptie worden de doelstellingen op veel gebieden niet gehaald. Onderwijs, gezondheidszorg, justitie, democratie welvaart en ontwikkeling  worden door corruptie tegengewerkt.


VN-video over corruptie