ja_mageia

Landmijnen: over (de kosten van) opruimen

landmine1Een landmijn is een explosieve lading die vlak onder de oppervlakte in de grond is geplaatst. Er zijn twee soorten landmijnen: de antipersoonsmijn en de antivoertuig- of antitank-mijn. De antipersoonsmijn is bedoeld om soldaten buiten gevecht te stellen. De antivoertuig- of antitankmijn dient om een tank of een ander legervoertuig op te blazen.

Landmijnen zijn gevreesde wapens, ze worden ondermeer gelegd om de volgende redenen:

  1. Ze zijn goedkoop (tussen 3 en 15 euro)
  2. Ze werken altijd, ook als het slecht weer is en bij slecht zicht. 
  3. Ze houden de vijand weg.
  4. Het is geen ingewikkelde klus om landmijnen te leggen. Ook kinderen kunnen het.
  5. Je loopt zelf geen gevaar bij het leggen van landmijnen. Je kunt in alle rust een landmijn neerleggen als de vijand nog niet in zicht is en je dan uit de voeten maken.  

Om die laatste reden wordt de landmijn ook wel 'het wapen van de lafaards' genoemd. De meeste slachtoffers van landmijnen zijn geen soldaten maar gewone burgers! En veel mensen lopen niet tijdens een oorlog op een mijn, maar vaak jaren later, als de oorlog al lang weer voorbij is.

In deze opdracht gaat het om de kosten van landmijnen en het principe 'de vervuiler betaalt'. Dat is bij milieuvraagstukken ook steeds meer het geval en dat zou ook voor landmijnen moeten gelden. De partij, die de mijnen plaatst, ruimt ze ook weer op. 

opdrachtOpdracht
vnJe bent vertegenwoordiger van de Verenigde Naties en je hebt de volgende taken gekregen:
1 - Je brengt de kosten in kaart die met landmijnen gemoeid zijn. Niet alleen de kosten van het ruimen, maar ook de kosten die worden veroorzaakt enkel door doordat de mijnen ergens liggen.
2 - Je overtuigt alle lidstaten van de Verenigd Naties van het principe 'de vervuiler betaalt.

Die twee taken combineer je in een korte speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarin zet je de cijfers op een rij in een vlammend betoog van maximaal 1 A4-tje.