ja_mageia

Bron: opruimen gaat niet snel

mijnenruimer_in_cambodjaMaar weinig landen houden zich aan internationale afspraken om landmijnen op te ruimen. Dat staat in het Landmine Monitor Report, de jaarlijkse rapportage van de International Campaign to Ban Landmines (ICBL). Ze maken te weinig werk van het opruimen van landmijnen en daardoor zal de deadline die in het verdrag voor het uitbannen van landmijnen is opgenomen, waarschijnlijk niet worden gehaald.

Veertien landen waaronder Bosnië, Tsjaad, Mozambique en Peru gaan deze deadline vrijwel zeker niet halen. Frankrijk, Niger, Groot-Brittannië en Venezuela zijn nog niet eens begonnen met het opruimen van deze sluipmoordenaars.

"Zowel donoren als landen die landmijnen herbergen, moeten harder werken om aan hun verplichtingen te voldoen", aldus Stuart Casey-Maslen, een van de samenstellers van het rapport.

Uit het rapport blijkt verder dat in 2009 er 3.956 slachtoffers van landmijnen zijn geteld. In 2008 waren dat er 5197 en in 2007 stond de teller op 5.426. Het aantal dodelijke slachtoffers daalt jaar na jaar, maar blijft nog steeds te hoog. Zeker als je je realiseert dat er sinds 1975 meer dan 500.000 mensen gehandicapt zijn geraakt. De meeste slachtoffers zijn burgers, onder wie veel kinderen. Volgens de ICBL is het werkelijke aantal slachtoffers hoger omdat lang niet alle doden en gewonden in de statistieken zijn opgenomen.
N.b. In het laatste rapport over 2010 zegt ICBL dat voor het eerst sinds jaren het aantal slachtoffers weer is gestegen: het ligt weer boven de 4.000!

In Libanon, Somalië, Birma en Pakistan is het aantal slachtoffers gestegen. In Libanon is het zelfs vertienvoudigd. Israël zette tijdens de Libanon-oorlog veel clusterbommen in. De kleine bommen die daar uit komen, ontploffen vaak niet meteen en zijn zeer gevaarlijk.

In 2009 is wereldwijd 324 miljoen euro besteed aan het opruimen van mijnenvelden of het vernietigen van landmijnen in opslag. In 2010 is daar een recordbedrag van 470 miljoen euro voor uitgetrokken. Verspreid over de wereld zijn er in totaal nog meer dan 200.000 vierkante kilometers aan landmijnenvelden, een oppervlakte zes keer zo groot als Nederland. Het mijnenvrij maken van één vierkante meter kost 1 euro. Reken maar uit wat het kost om alle 200.000 vierkante kilometers op te ruimen.

 

Mijnenruimer aan het werk in Cambodja